Ceny mieszkań w Warszawie

Ceny mieszkań w Warszawie – dlaczego są takie wysokie?

Spis treści

CENY MIESZKAŃ W WARSZAWIE – DLACZEGO SĄ TAKIE WYSOKIE?

 

Średnie transakcyjne ceny mieszkań na rynku wtórnym w Warszawie w 4. kwartale 2021 r. według raportu Narodowego Banku Polskiego wyniosły 11,05 tys. za metr kwadratowy lokalu. Natomiast przeciętne ceny ofertowe mieszkań z rynku wtórnego osiągnęły poziom 13,2 tys. za 1 metr kwadratowy. Przedstawione dane uwidaczniają różnicę w wysokości ok. 19% pomiędzy ceną życzeniową sprzedających wyrażającą ich oczekiwania a ceną transakcyjną, która widnieje na akcie notarialnym. Wiele osób kupujących i sprzedających nieruchomości w Warszawie zastanawia się, dlaczego ceny są tak wysokie. W tym artykule postaram się odpowiedzieć na to pytanie z punktu widzenia pośrednika nieruchomości. Dodam, że niezmiennie największym zainteresowaniem cieszą się małe mieszkania do 40 mkw. To również ceny takich mieszkań są najwyższe w przeliczeniu na metr kwadratowy, a także mają najkrótszy czas sprzedaży (średnio do 3 miesięcy).

 

WARSZAWA JAKO ATRAKCYJNE MIEJSCE DO ŻYCIA

 

Każdego roku Warszawa ma coraz więcej mieszkańców. Ludzie z całego kraju (i nie tylko) przeprowadzają się do stolicy i pozostają w nim dłużej, gdyż jest dla nich atrakcyjnym miejscem do życia. Zarobki należą do najlepszych w kraju, miasto pozostaje największym ośrodkiem gospodarczym. Jakość życia w Warszawie jest na bardzo wysokim poziomie. Stolica charakteryzuje się dobrą jakością edukacji, wysokim poczuciem bezpieczeństwa i rozwiniętym systemem prywatnej opieki medycznej. W Warszawie znajduje się największa liczba wiodących w skali kraju ośrodków akademickich, które cyklicznie zajmują czołowe lokaty w rankingach. Przybywający do Warszawy studenci często osiedlają się w stolicy na dłużej niż 5-letni okres studiów ze względu na perspektywę dobrze płatnej pracy. Ponadto, miasto dysponuje bogatą ofertą miejsc wypoczynku codziennego, tj. siłowni i restauracji. Jest także centrum kulturowym kraju z licznymi muzeami, galeriami sztuki i teatrami. Tu nie da się nudzić, każdy wybierze swoją ulubioną formę aktywności po godzinach pracy.
Stolica rozwija się dynamicznie, stabilnie i zrównoważenie. Jest oceniana jako wiodące miasto Polski oraz znacząca metropolia regionalna Europy Środkowej. Wszystkie te czynniki sprawiają, że ludzie chcą tu mieszkać. W związku z tym nabywają tu mieszkania bądź decydują się na najem, co napędza ceny nieruchomości na stołecznym rynku.

 

Ceny mieszkan w Warszawie rosna - Ceny mieszkań w Warszawie - dlaczego są takie wysokie?

 

WARSZAWA TO ATRAKCYJNE MIEJSCE DO INWESTOWANIA STĄD TAKIE CENY MIESZKAŃ W WARSZAWIE

 

Z atrakcyjności mieszkania i życia w stolicy wynika kolejny czynnik wzrostu cen rynkowych – wysoka atrakcyjność inwestycyjna. Zakup mieszkania przeznaczonego na wynajem jest w oczach inwestorów atrakcyjną i bezpieczną lokatą kapitału. W dobie (jeszcze) niskich stóp procentowych i (nadal) znikomego oprocentowania depozytów inwestorzy zmuszeni są ulokować pieniądze w innych aktywach, na przykład nieruchomościach. Trzeba tu również dodać, że mieszkania w miastach stołecznych, takich jak Warszawa, mają pewną magię wynikającą z prestiżu posiadania w nim mieszkania, co tylko dalej napędza wzrost cen. Patrząc w przeszłość można stwierdzić, że inwestorzy się nie pomylili. Jeżeli ktoś zakupił mieszkanie w Warszawie w ostatnich latach, znacznie na nim zyskał. Zarobek wynikał nie tylko z bieżących dochodów uzyskiwanych z najmu, ale również stałego wzrostu wartości nieruchomości.

 

SYTUACJA CENOWA NA RYNKU MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

 

Rosnące ceny materiałów budowlanych sprawiają, że koszt wybudowanie 1 mkw powierzchni użytkowej mieszkania w Warszawie jest istotnie wyższy niż w latach ubiegłych. Rekordowa inflacja dotyka również firmy deweloperskie, które “przerzucają” rosnące koszty na nabywców mieszkań. Wzrost cen materiałów budowlanych wynika zaś ze wzrostów cen paliwa, energii i surowców wykorzystywanych do ich produkcji. W ten sposób nakręca się tzw. spirala inflacyjna. Rosnące ceny dóbr wykorzystywanych do produkcji materiałów budowlanych pośrednio wpływają na ceny transakcyjne mieszkań. Sytuacja ta nie omija również rynku stołecznego. W minionym roku 2021 szczególnie szybko rosły ceny materiałów wytwarzanych z drewna, aluminium, stali i pochodnych ropy naftowej oraz ceny materiałów izolacyjnych (styropianów i wełny), które są wykorzystywane przez deweloperów w procesie budowlanym.

 

BRAK DOBRYCH GRUNTÓW POD ZABUDOWĘ

 

Ze specyfiką rynku nieruchomości mieszkaniowych wiąże się ograniczona podaż gruntów pod zabudowę w najlepszych stołecznych lokalizacjach. W najbardziej pożądanych dzielnicach Warszawy, takich jak Śródmieście, Mokotów, Żoliborz czy Wola brakuje dobrych gruntów, na których możliwe jest powstanie nowych przedsięwzięć deweloperskich, gdyż nie cechują się odpowiednimi parametrami do budowy (np. są zbyt małe bądź o nieodpowiednim kształcie) lub po prostu ich liczba dostępna w sprzedaży jest niewystarczająca. W sytuacji niewielkiej liczby gruntów rosną ich ceny, co po raz kolejny znajduje odzwierciedlenie w wyższym poziomie średnich cen warszawskich mieszkań. Warto dodać, że z upływem czasu liczba gruntów dobrych pod zabudowę mieszkaniową będzie się coraz bardziej kurczyć, gdyż każdego roku kolejne z nich są zagospodarowywane. W myśl zasady ekonomicznej niższa podaż przy stałym popycie oznacza wzrost cen. Dlatego deweloperzy koncentrują dziś swoją aktywność głównie w dzielnicach dalej położonych od centrum miasta, np. na Białołęce, Włochach czy Bemowie, gdzie nadal można wybrać odpowiedni grunt pod budowę nowej inwestycji.

Jak widać sytuacja na rynku warszawskich mieszkań jest złożona. Czynnikami warunkującymi średnie ceny są zmienne makroekonomiczne, takie jak inflacja czy poziom stóp procentowych, jak i atrakcyjność miasta jako ośrodka gospodarczo-społecznego. Warszawa nadal ma do zaoferowania wiele zarówno inwestorom, jak i osobom poszukującym nowej przestrzeni życia. Rekordowe średnie ceny transakcyjne są wypadkową tych procesów. Czy i jak długo utrzyma się wzrost cen, pozostaje w sferze domniemywań i prognoz.

5/5 - (2 głosy)
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *