domy zimą

Domy zimą – obowiązki właścicieli domów

Spis treści

Domy zimą czyli zimowe obowiązki domowe – warto je znać!

Chociaż ostatnie zimy są wyjątkowo łagodne, warto przypomnieć sobie jakie obowiązki ciążą na właścicielu nieruchomości. Warto również przypomnieć, co grozi za niedopełnienie tych czynności. Mandat to najmniejszy problem!

Zima to czas obowiązków wokół domu, szczególnie kiedy otuli nas śnieżna pierzyna.

Domy zimą – obowiązki

Inni czytali także: Wady i zalety domu z drewna?

Obowiązki właściciela nieruchomości zimą sprowadzają się głownie do regularnego odśnieżania. Stanowią o tym przepisy Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z 1996 r. – Właściciel nieruchomości ma w obowiązku utrzymanie czystości i porządku, w tym uprzątnięciu błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości.
Chodnikiem jest wydzielona część drogi publicznej, służąca dla ruchu pieszego, położona bezpośrednio przy granicy nieruchomości. Należy pamiętać, że właściciele nieruchomości nie muszą sprzątać chodnika, na którym dopuszczony jest płatny postój, parkowanie samochodów lub przystanek autobusowy. Nie ma obowiązku odśnieżania chodnika, jeżeli dzieli go z nieruchomością pas zieleni, należący do gminy. Warto pamiętać o tym, że śniegu nie wolno zgarniać na drogę ani uniemożliwiać przejścia pieszym.

Domy zimą – kary

Co grozi za niewywiązywanie się z obowiązku? Pouczenie, mandat, kara grzywny, kara nagany, a co najgorsze realna możliwość wystąpienia szkody i obowiązek wypłaty odszkodowania osobie poszkodowanej z powództwa cywilnego, np. gdy ktoś na oblodzonym chodniku złamie nogę.

Kolejnym obowiązkiem właściciela nieruchomości podczas zimy jest usunięcie śniegu z dachu i zwisających sopli, co wynika bezpośrednio z przepisów Prawa Budowlanego. Usunięcia zalegającego śniegu należy dokonać zarówno z dachów budynków mieszkalnych, jak również garaży i budynków gospodarczych.

Inni czytali także: Jak sprzedać mieszkanie z kredytem i kupić dom? 10 kroków!

Domy zimą a prawo budowlane

Prawo Budowlane precyzyjnie wyjaśnia istotę sprawy: – Właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany: (…) zapewnić, dochowując należytej staranności, bezpieczne użytkowanie obiektu w razie wystąpienia czynników zewnętrznych oddziałujących na obiekt, związanych z działaniem człowieka lub sił natury, takich jak: wyładowania atmosferyczne, wstrząsy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, osuwiska ziemi, zjawiska lodowe na rzekach i morzu oraz jeziorach i zbiornikach wodnych, pożary lub powodzie, w wyniku których następuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, mogące spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska. W tym przypadku również grożą kary – podobnie jak w przypadku nieodśnieżania chodnika. Dlatego należy pamiętać, że czas zimy to obowiązki wokół domu, i nie wolno ich zaniedbywać!

Domy zimą są piękne, czasami wręcz bajkowe. Pamiętajmy jednak o obowiązkach jakie ciążą zarówno na właścicielach jak i zarządcach. Domy zimą to także odpowiedzialność.

Oceń
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *