Lokal gastronomiczny pozwolenia jakie należy uzyskać aby móc go otworzyć 1200x675 - Lokal gastronomiczny pozwolenia, jakie należy uzyskać, aby móc go otworzyć?

Lokal gastronomiczny pozwolenia, jakie należy uzyskać, aby móc go otworzyć?

Spis treści

Lokal gastronomiczny pozwolenia, które trzeba uzyskać

 

Działalność gastronomiczna jest jednym z najczęściej uruchamianych biznesów w Polsce. Kiedy już mamy pomysł na nasz własny lokal i jego menu, zanim poczynimy jakiekolwiek kroki w kierunku jego uruchomienia, najpierw należy zadbać o uzyskanie niezbędnych pozwoleń i załatwienie innych formalności. Lokal gastronomiczny pozwolenia, od czego zacząć?

 

Lokal gastronomiczny pozwolenia – założenie działalności gospodarczej

 

Rejestracja firmy to pierwszy krok do uruchomienia własnej restauracji. W tym celu należy we właściwym urzędzie gminy osobiście lub elektronicznie złożyć wniosek CEIDG-1. W ten sposób za jednym zamachem dokonamy zgłoszenia do ZUS-u i wybranej formy opodatkowania. Jeśli planujemy zatrudnienie pracowników, to musimy także ich zgłosić do ZUS-u oraz skierować na odpowiednie badania do przychodni medycyny pracy. Należy dopilnować także, aby posiadali aktualne książeczki zdrowia. Zanim uruchomimy działalność, musimy także zakupić odpowiednie urządzenie fiskalne do rejestracji sprzedaży.

 

Lokal gastronomiczny pozwolenia – Państwowa Inspekcja Sanitarna

 

Start działalności gastronomicznej wymaga także uzyskania wpisu do rejestru zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność oraz o zatwierdzenie lokalu przez Państwową Inspekcję Sanitarną. W tym celu należy złożyć odpowiedni wniosek, do właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności, Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Wcześniej jednak należy zadbać o to, aby wybrany lokal spełniał wszystkie wymogi Sanepidu. W pierwszej kolejności należy zatem zgłosić projekt w odpowiedniej jednostce. Kiedy Powiatowy Inspektor Sanitarny go zatwierdzi, możemy bezpiecznie rozpocząć prace remontowo-budowlane, jeśli wybrany lokal tego potrzebuję. Zaoszczędzimy sobie czasu i problemów, gdy jeszcze na etapie poszukiwania odpowiedniego lokalu poznamy wymogi sanepidu w tej kwestii. Wówczas, kiedy agencja nieruchomości przestawi nam oferty lokali na działalność gospodarczą, będziemy mogli zweryfikować je pod tym kątem. Kiedy lokal jest gotowy, możemy zwrócić się z odpowiednim wnioskiem do Powiatowego Inspektora Sanitarnego, o jego zatwierdzenie i wpis do rejestru.

 

pexels helena lopes 696218 1  - Lokal gastronomiczny pozwolenia, jakie należy uzyskać, aby móc go otworzyć?

 

Wniosek powinien zawierać:

  • imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy oraz numer identyfikacji podatkowej, jeżeli podmiot taki numer posiada,

 

  • określenie rodzaju i zakresu działalności, która ma być prowadzona oraz rodzaju żywności, która ma być przedmiotem produkcji lub obrotu,

 

  • określenie lokalizacji zakładu lub miejsca prowadzenia działalności gospodarczej.

 

  • Do wniosku należy ponadto dołączyć aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo zaświadczenie o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej, w zależności od wybranej formy prawnej.

 

Lokal gastronomiczny – koncesja na alkohol

 

Jeśli w naszej restauracji planujemy sprzedaż napojów alkoholowych, musimy uzyskać stosowne pozwolenie. W tym celu należy zwrócić się z odpowiednim wnioskiem do właściwego urzędu gminy lub miasta. Bardzo ważne jest to, aby sprawdzić lokalne regulacje prawne dotyczące kwestii sprzedaży alkoholu jeszcze przed uruchomieniem działalności, ponieważ może się okazać, że wybrany lokal znajduje się zbyt blisko punktów chronionych, albo na danym terenie obowiązuje limit punktów sprzedaży i możemy mieć problem z uzyskaniem zezwolenia. Pamiętać należy także, że każdy rodzaj sprzedawanego trunku w zależności od procent zawartego w nim alkoholu, wymaga uzyskania oddzielnego zezwolenia. Poza tym zezwolenie na sprzedaż alkoholu należy co roku opłacać.

 

Pozwolenia na publiczne odtwarzanie muzyki w lokalu gastronomicznym

 

Otwierając lokal gastronomiczny, nie możemy zapomnieć o podpisaniu odpowiednich umów licencyjnych z organizatorami zbiorowego zarządzania prawami autorskimi, czyli.: ZAiKS, ZPAV, SAWP, STOART. Organizacje te reprezentują interesy artystów, których utwory są publicznie odtwarzane. Udzielają zezwoleń takim użytkownikom jak np. restauracje bary, puby i kawiarnie na włączanie muzyki objętej ochroną praw autorskich swoim gościom. Wymaga to jednak uiszczenia na rzecz wspomnianych stowarzyszeń stosownej opłaty. Pojawiają się powoli serwisy oferujące odtwarzanie muzyki za darmo. Na ten moment nie ma tam hitów, ale są w stanie utworami zapełnić niezręczną ciszę.

 

5/5 - (1 głos)
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Email

Dołącz do nas

Facebook

YouTube

Zapisz się na newsletter

Powiązane artykuly