Za co można potrącić kaucję

Najem mieszkania – za co może zostać potrącona Twoja kaucja

Spis treści

Wynajmowanie mieszkań stało się dziś jedną z metod dodatkowego zarobku. Modne stały się wynajmy krótkoterminowe. Jednak spora grupa osób preferuje wynajem długoterminowy, najczęściej na co najmniej rok.

Cały proces wynajmu długoterminowego jest obwarowany przepisami prawa. Najważniejsze z nich to: Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów oraz Kodeks Cywilny.
Warto zauważyć, że Ustawa o Ochronie Praw Lokatorów stanowi przepis szczególny, a Kodeks Cywilny prawo ogólne. Oznacza to, że jeżeli w szczególnych przepisach jest inaczej niż w ogólnych, to najważniejsze są szczególne. Zasada ta jest bardzo ważna przy tworzeniu umów najmu i ich rodzaju.

Kaucja jest istotnym elementem całego procesu najmu.

Na rynku wynajmów, zdarzają się sytuacje, kiedy w ogóle nie pobiera się kaucji od najemców. Jest to bardzo złe rozwiązanie. Kaucja bowiem pełni funkcję zabezpieczająco-gwarancyjną. Jest depozytem, przechowywanym w trakcie trwania umowy, na poczet ewentualnych zniszczeń w mieszkaniu lub zadłużeniach w opłatach.

Kwestią często sporną staję się rozliczenie kaucji na zakończenie najmu.

Aby do takich sporów nie dochodziło, ważne jest przygotowanie protokołu zdawczo-odbiorczego na początku i na końcu najmu. Protokół zawiera nie tylko informacje o stanie liczników ale również opis stanu technicznego mieszkania, wyposażenia i jego zużycia wraz z dokumentacją zdjęciową.

Takie protokoły będą stanowić podstawę do ewentualnych rozliczeń z najemcą w momencie zwrotu mieszkania.

 

Potracenie kaucji za wynajem mieszkania - Najem mieszkania - za co może zostać potrącona Twoja kaucja

 

Co to oznacza w praktyce dla najemcy:
1. Kaucja stanowi gwarancję wykonania umowy, a w przypadku jej niewykonania stanowi odszkodowanie. Uwaga: Co do zasady, nie jest ona zaliczana na poczet ceny i podlega zwrotowi w przypadku prawidłowego wykonania umowy
2. Kaucji nie zaliczysz na poczet ostatniego czynszu najmu.
3. Kaucja może zostać zabezpieczona na pokrycie czynszu w trakcie trwania najmu! W takim przypadku powinieneś kaucję uzupełnić do jej pierwotnej wysokości na wniosek wynajmującego.
3. Z Kaucji nie rozliczasz zakupionego sprzętu czy wyposażenia, które zostawiasz w mieszkaniu po uzgodnieniu z wynajmującym.
4. Z Kaucji, wynajmujący może rozliczyć nieopłacone rachunki np.: opłaty za końcowe rozliczenie zużycia mediów.
5. Kaucja jest rozliczana na poczet naprawy uszkodzonych sprzętów, zniszczonych elementów mieszkania lub pogorszenia rzeczy powstałych z Twojej winy np. drzwi, podłoga, ściany, okna, blaty kuchenne, armatura, stłuczone przedmioty, zniszczenia spowodowane przez zwierzęta, jeśli na bieżąco nie zostały naprawione itd.
Wynika to wprost z Kodeksu Cywilnego:
art. 675 K.c.:
„§ 1. Po zakończeniu najmu najemca obowiązany jest zwrócić rzecz w stanie niepogorszonym; jednakże nie ponosi odpowiedzialności za zużycie rzeczy będące następstwem prawidłowego używania.
§ 2. Jeżeli najemca oddał innej osobie rzecz do bezpłatnego używania lub w podnajem, obowiązek powyższy ciąży także na tej osobie.
§ 3. Domniemywa się, że rzecz była wydana najemcy w stanie dobrym i przydatnym do umówionego użytku.”
Zgodnie z interpretacjami prawnymi – zwrócenie lokalu w stanie pogorszonym (art. 675 § 1) wykazuje już niewykonanie umowy najmu.

Tutaj od razu nasuwa się pytanie: „Co to jest prawidłowe używanie?”

Prosta zasada i podejście zdroworozsądkowe:

Najemco, otrzymałeś mieszkanie czyste, pomalowane, wysprzątane, niezniszczone, oddaj je w takim stanie, w jakim je zastałeś!

Jeśli użytkujesz mieszkanie przez długi okres np. 2-3 lata, przy oddaniu mieszkania nie wystarczy, gdy je posprzątasz. Może okazać się, że będziesz musiał np.: pomalować ściany!
Zawsze w takich sytuacjach, przydaje się protokół zdawczo-odbiorczy oraz wspólne z wynajmującym ustalenie napraw przekraczających prawidłowe używanie.

W umowie możesz spotkać się z zapisem zgodnym z Art. 6 ust 2 Ustawy o Ochronie Praw Lokatorów: „Kaucja podlega zwrotowi w ciągu miesiąca od dnia opróżnienia lokalu lub nabycia jego własności przez najemcę, po potrąceniu należności i wynajmującego z tytułu najmu lokalu”.
Jest to konieczny czas na obliczenie kosztów napraw przez wynajmującego, bazujących na realnych stawkach rynkowych oraz końcowego rozliczenia zużycia mediów.

Dobrze skonstruowana umowa określająca zakres obowiązków, za które odpowiadasz, oraz protokół zdawczo-odbiorczy, zabezpieczy Cię przed ewentualnymi roszczeniami ze strony wynajmującego.

W razie wątpliwość warto skorzystać z pomocy dobrego agenta nieruchomości!

5/5 - (12 głos)
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *