Najem okazjonalny - co to jest?

Najem okazjonalny – co to jest?

Spis treści

Najem okazjonalny – nawet do 10 lat

Kto powiedział, że najem okazjonalny, może być stosowany tylko do najmu sezonowego, tzw. krótkoterminowego?

To mit. Umowę najmu okazjonalnego, można zawrzeć nawet na 10 lat! Zastanawiasz się – najem okazjonalny co to jest? Otóż jest to najbardziej bezpieczna forma umowy najmu, która w najlepszy z możliwych sposobów chroni prawa wynajmującego. Wiąże się ze spełnieniem przez najemcę dodatkowych formalności, które pozwalają wynajmującemu w szybki sposób przeprowadzić skuteczną egzekucję.

Umowa najmu okazjonalnego jeszcze mało popularny rodzaj umowy najmu, w którym najemca dobrowolnie poddaje się egzekucji.

Taki rodzaj umowy jest odpowiedzią na coraz częstsze problemy wynajmujących z najemcami, którzy nie dość, że nie płacą, to jeszcze nie można ich skutecznie i zgodnie z prawem wyprowadzić. W praktyce umowa najmu okazjonalnego oznacza bezproblemowe zakończenie umowy i szybką możliwość pozbycia się niechcianych lokatorów.

Umowa najmu okazjonalnego może być zawarta jedynie między osobami prywatnymi i może dotyczyć tylko lokalu mieszkalnego. Firmy trudniące się wynajmem mieszkań nie mają prawa podpisywać tego rodzaju umów. Wynajęcie lokalu usługowego na zasadach najmu okazjonalnego również nie wchodzi w grę.

?c=27833&m=1579618&a=387161&r=&t=html - Najem okazjonalny - co to jest?

Co to jest najem okazjonalny i jakie warunki trzeba spełnić?

FORMALNOŚCI

Sama umowa najmu okazjonalnego nie musi być zawarta u notariusza.

Ale aby przyniosła skutek prawny, musi zawierać załączniki, a jeden z nich musi być potwierdzony przez notariusza. Który? Najemca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji i przyrzec opróżnienie najmowanego lokalu mieszkalnego w terminie wskazanym w umowie albo przez wynajmującego w przypadku rozwiązania umowy z innych przyczyn niż jej wygaśnięcie.

Ponadto, najemca musi u notariusza wskazać lokal, w którym będzie mógł zamieszkać po zakończeniu umowy najmu. Do tego wymagane jest zaświadczenie właściciela lokalu, że w razie ustania umowy najmu zapewni najemcy możliwość zamieszkania u siebie. Jeśli w trakcie trwania umowy najmu okazjonalnego lokal ten się zmieni, wymagane jest, aby ten wpis w umowie uaktualnić.

Za notarialne poświadczenie przyjęcia oświadczenia niezbędnego do zawarcia umowy najmu okazjonalnego przez notariusza, należy zapłacić nieco ponad 200 zł. Aby umowa okazjonalnego przyniosła skutki prawne, należy w ciągu 14 dni zgłosić ją we właściwym urzędzie skarbowym. Pamiętać, należy również o regularnych wpłatach zaliczek podatku dochodowego, płatnych do 20. każdego miesiąca.

Inni czytali także: Prawa i obowiązki najemcy

Najem okazjonalny – UZGODNIENIA STRON A PRZEPISY PRAWA

?c=31604&m=1789049&a=387161&r=&t=html - Najem okazjonalny - co to jest?

Zazwyczaj przy umowie najmu okazjonalnego, wynajmujący żądają kaucji w wyższej wysokości.

Kaucja służy jako źródło odszkodowania w przypadku niedopełnienia umowy – np. zniszczenia ruchomości. Kaucja nie może przekraczać dwunastokrotności miesięcznego czynszu za dany lokal.

Ważne, aby wynajmujący z najemcą sporządzili protokół zdawczo-odbiorczy. To ważny dokument, dzięki któremu można ustrzec się przed wzajemnymi roszczeniami. W protokole powinien zostać wyszczególniony stan mieszkania w dniu wynajmu, spis liczników, ewidencja wyposażenia, oraz stopień zużycia np. sprzętów. Warto również dokonać dokumentacji fotograficznej, która odzwierciedli stan lokalu przed oddaniem go w ręce najemcy.

Zgodnie z przepisami prawa, najem okazjonalny może zostać zawarty jedynie na czas oznaczony – maksymalnie na 10 lat.

Umowa kończy się w ostatnim dniu, na jaki została zawarta. Można również wypowiedzieć umowę wcześniej, gdy istnieją ku temu przesłanki – lokal mieszkalny użytkowany jest w sposób niewłaściwy lub sprzeczny z umową najmu. Można również wypowiedzieć umowę, gdy najemca zalega z płatnościami minimum trzy okresy rozliczeniowe lub podnajmuje lokal, bez zgody właściciela. Najemca również może wcześniej wypowiedzieć umowę, na przykład ze względu na różne usterki, których wynajmujący nie chce lub nie może usunąć.

Najem okazjonalny co to jest – już wiesz?

Umowa najmu okazjonalnego różni się od klasycznej umowy najmu głównie załącznikami, które stanowią: notarialne oświadczenie najemcy oraz osoby trzeciej – właściciela nieruchomości, do której będzie się mógł wyprowadzić najemca po ustaniu stosunku najmu. To najbardziej bezpieczny dla wynajmującego sposób, aby uchronić się przed nieuczciwym najemcą.

?c=29327&m=1555211&a=387161&r=&t=html - Najem okazjonalny - co to jest?

5/5 - (21 głos)
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *