Najemca nie płaci czynszu - co zrobić

Najemca nie płaci czynszu – co zrobić?

Spis treści

Co zrobić w sytuacji, kiedy najemca nie płaci czynszu kolejny raz?

 

Podczas podpisywania umowy najmu, wydawało się, że wszystko jest tak, jak powinno być. Po pewnym czasie Twój najemca zaczął zwlekać z płatnościami. Później w ogóle przestał płacić.

Kwestie związane z wysokością oraz terminem płatności czynszu przez najemcę powinny zostać określone w umowie najmu. Jeżeli nie są, to zwyczajowo przyjmuje się, że czynsz powinien być płacony co miesiąc z góry, do 10. dnia miesiąca. Co można zrobić, kiedy najemca nie płaci czynszu – czyli nie wywiązuje się z umowy? Z całą pewnością wynajmujący musi wykazać się dużą cierpliwością i korzystać jedynie z prawnych możliwości odzyskania należności. W żadnym wypadku nie może wyrzucić lokatora z mieszkania, odłączyć mu mediów czy dokonać innych czynności, które nie są przewidziane przepisami prawa.

 

Opóźnienia z płatnością czynszu przez najemcę

Jeśli dłużnik spóźnia się z płatnością czynszu, na mocy przepisów Kodeksu Cywilnego, wierzyciel może żądać odsetek – za czas opóźnienia. Nie ma tu znaczenia czy wynajmujący poniósł jakąś szkodę z tego tytułu lub, czy opóźnienie wynika z winy najemcy. Co więcej, odsetki mogą być naliczane nie tylko od kwoty czynszu, ale także od pozostałych opłat. Wysokość odsetek ustala się na podstawie stóp procentowych publikowanych przez Narodowy Bank Polski. Obecnie odsetki wynoszą 7% w skali roku. Niestety dla osób, które z premedytacją nie płacą czynszu, groźba odsetek może nie być wystarczająca. Warto rozważyć możliwość rozwiązania umowy najmu i pozbyć się nieuczciwego najemcy.

Najemca nie płaci czynszu – kolejne kroki

?c=28672&m=1735775&a=387161&r=&t=html - Najemca nie płaci czynszu – co zrobić?

Wypowiedzenie umowy

 

Jeżeli najemca nie płaci czynszu przez pełne 3 okresy, wynajmujący może wypowiedzieć umowę najmu. Wcześniej jednak musi go uprzedzić na piśmie o zamiarze wypowiedzenia umowy najmu oraz wyznaczyć dodatkowy miesięczny termin spłaty zaległości, a także bieżących należności. Wypowiedzenie może nastąpić nie później niż na miesiąc naprzód – na koniec miesiąca kalendarzowego. Takie kroki prawne można zastosować również, jeśli najemca płaci co miesiąc tylko część czynszu a zaległości, stanowią sumę kwoty czynszu za 3 pełne okresy płatności.

Inni czytali także: Prawa i obowiązki najemcy

 

pexels pixabay 164446 1  - Najemca nie płaci czynszu – co zrobić?

 

Sąd to kolejny krok gdy najemca nie płaci czynszu

 

Kolejnym sposobem na dochodzenie swoich spraw gdy Najemca nie płaci czynszu, jest droga sądowa. Jeżeli zaległości nie przekraczają 20 tys. zł sprawa będzie rozpatrywana przez sąd w postępowaniu uproszczonym. Dlatego nie warto czekać, aż zadłużenie będzie ponad tę kwotę. Jeżeli zapadnie wyrok sądu, a najemca nadal nie zapłaci, można w łatwy sposób uzyskać tytuł wykonawczy i dokonać egzekucji.

 

Zastaw

Wynajmujący w toku postępowania egzekucyjnego ma prawo do zastawu na rzeczach ruchomych, należących do najemcy i osób wraz z nim zamieszkujących. To rzadko stosowane narzędzie, ze względu na obowiązek zabezpieczenia tych rzeczy. Najczęściej stosowanym sposobem egzekucji gdy najemca nie płaci czynszu jest zajęcie wynagrodzenia za pracę.

Podczas zawierania umowy najmu, warto pamiętać, że najemca jest chroniony przez ustawę o ochronie praw lokatorów oraz przepisy prawa karnego. Dopóki sprawa nie zakończy się prawomocnym wyrokiem oraz eksmisją, trudno pozbyć się nieuczciwego najemcy. Najlepszym sposobem, aby zabezpieczyć się przed sytuacją – kiedy najemca nie płaci – jest zawarcie umowy najmu okazjonalnego. Pomoże uniknąć problemów, ale również już na początku odstraszy osobę o nieuczciwych zamiarach.

Inni czytali także: Najem okazjonalny – co to jest?

 

Dość często skutecznym filtrem jest zlecenie wynajęcia mieszkania agencji nieruchomości. Biuro, oczekując wynagrodzenia za wykonaną pracę, bardzo mocno weryfikuje osoby, których finanse są na styk wyliczone od osób, które mają bezpieczne zapasy na ewentualne trudniejsze chwile. Agenci także często są barierą dla osób, które z natury postępują mniej etycznie i nie mają skrupułów, aby korzystając z luk prawnych działać w sposób nieuczciwy na czyjąś niekorzyść.

Warto pamiętać, że czasami najemca nie płaci czynszu z powodów losowych i być może pójście na ugodę i wspólne znalezienie rozwiązania może wyjść z korzyścią dla obu stron.

Nie powinno się przy tym dopuszczać, aby lokator był stroną nadrzędną wobec właściciela tylko z powodu luk społecznych w zapisach w  ustawie o ochronie lokatorów.

?c=28672&m=1380596&a=387161&r=&t=html - Najemca nie płaci czynszu – co zrobić?

5/5 - (23 głosy)
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Email

1 Odpowiedź

  1. Najemca nie płaci czynszu – co zrobić?
    Najemca nie płaci czynszu – co zrobić, żeby płacił? – na takie pytanie odpowiedzcie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *