Notariusz, akt notarialny i koszty notarialne

Notariusz, akt notarialny i koszty notarialne

Spis treści

Notariusz i akt notarialny

Status prawny notariusza. Czyli kim jest notariusz?

Notariusz jest prawnikiem, który pełni zawód zaufania publicznego. Zostaje mianowany przez Ministra Sprawiedliwości i jest upoważniony przez niego do sporządzania aktów notarialnych i dokonywania innych czynności notarialnych.

Sporządzone przez notariusza dokumenty mają moc dokumentów urzędowych. Notariusz nie może mieć mniej niż ukończone 26 lat. Notariusze są zorganizowani w izbach notarialnych oraz Krajowej Radzie Notarialnej.

Działalność notariuszy reguluje ustawa Prawo o notariacie z 14 lutego 1991 roku.

Czynności notarialne. Czyli kiedy idziemy do notariusza?

Inni czytali także: Brak przelewu po akcie notarialnym przenoszącym własność nieruchomości

Notariusz dokonuje następujących czynności prawnych takich jak:

 • sporządza akty notarialne,
 • sporządza poświadczenia,
 • doręcza oświadczenia,
 • spisuje protokoły,
 • sporządza protesty weksli i czeków,
 • przyjmuje w depozyt dokumenty, pieniądze i papiery wartościowe
 • sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów
 • i inne czynności notarialne.

Notariusz ma obowiązek odmówić dokonania czynności notarialnej niezgodnej z prawem. Ponadto Notariuszowi nie wolno dokonywać czynności notarialnej, co do osób, z którymi łączyła go bliska relacja np. związek małżeński czy relacje rodzinne.

Tryb dokonywania czynności notarialnych. Czyli jakie są obowiązki notariusza?

Głównym obowiązkiem notariusza jest sporządzić dokument, który jest potwierdzeniem określonej czynności prawnej np. akt notarialny. Notariusz potwierdza tożsamość osób biorących udział w czynności prawnej oraz stan psychofizyczny tych osób.

Jeżeli notariusz będzie miał wątpliwość co do tożsamości lub stanu psychofizycznego którejś ze stron czynności notarialnej, wówczas notariuszowi nie wolno dokonać czynności notarialnej.

W przypadku gdy jedna ze stron czynności notarialnej nie zna języka polskiego, notariusz ma obowiązek przetłumaczyć treść dokumentu lub skorzystać z tłumacza przysięgłego.

Podpisy stron umowy składane są w obecności notariusza. Notariusz w treści dokumentu z czynności notarialnej powołuje podstawy prawne.

Dokumenty sporządzone w kancelarii notarialnej są przechowywane przez okres 10 lat, a następnie przekazane do archiwum właściwego sądu rejonowego.

Nadrzędnym obowiązkiem notariusza jest stać na straży prawa RP i dbać o bezpieczeństwo prawne stron umowy.

Inni czytali także: Depozyt notarialny. Co to i po co to nam?

Taksa Notarialna

Czyli ile zapłacimy za czynność notarialną ?

Notariusz nie może na własną rękę i całkowicie swobodnie kształtować wysokości opłat notarialnych, pobieranych za dokonywane czynności. Wszystkich notariuszy obowiązują maksymalne stawki taksy notarialnej, zależnej od wartości przedmiotu dokonywanej czynności. Taksa wyniesie przy tym:

 • 100 zł – przy wartości do 3000 zł
 • 100 zł + 3 % od nadwyżki ponad 3000 zł – dla wartości od 3 do 10 tys. zł.
 • 310 zł + 2 % od nadwyżki ponad 10000 zł – dla wartości od 10 do 30 tys. zł.
 • 710 zł + 1 % od nadwyżki ponad 30000 zł – dla wartości od 30 do 60 tys. zł.
 • 1010 zł + 0,4 % od nadwyżki ponad 60000 zł – dla wartości od 60 tys.zł. do 1 mln. zł.
 • 4770 zł + 0,2 % od nadwyżki ponad 100000 zł – dla wartości od 1 do 2 mln. zł.
 • 6770 zł + 0,25 % od nadwyżki ponad 2000000 zł, ale nie więcej niż 10000 zł, a w przypadku czynności dokonywanych pomiędzy osobami zaliczonymi do I grupy podatkowej nie więcej niż 7500 zł- dla wartości powyżej 2 mln zł.

Notariusz w wielu przypadkach może zastosować połowę maksymalnej stawki za sporządzenie aktu notarialnego, m.in. dla umowy przenoszącej własność lub użytkowanie wieczyste, w wykonaniu umowy zobowiązującej. Taksa może zmaleć do ¼ maksymalnej stawki przy sporządzeniu projektu aktu notarialnego, obejmującego umowę oraz za sporządzenie aktu notarialnego dokumentującego m.in. ustanowienie hipoteki dla zabezpieczenia kredytu hipotecznego.

Inni czytali także: Biuro nieruchomości Warszawa – jak wybrać agencję nieruchomości?

Opłaty stałe u notariusza

Pobiera je notariusz i przekazuje je właściwemu sądowi. Są to opłaty:

 • opłata za założenie księgi wieczystej 100 zł w przypadku, gdy nieruchomość nie posiada księgi wieczystej,
 • opłata za dokonanie wpisu prawa własności do księgi wieczystej 200 zł
 • opłata za dokonanie wpisu hipoteki do księgi wieczystej 200 zł, w przypadku finansowania zakupu nieruchomości kredytem.

Kupując nieruchomość na rynku wtórnym trzeba pamiętać o podatku od czynności cywilnoprawnych tzw. PCC Wynosi on 2 % od ceny transakcyjnej.

PCC zapłacimy również od ustanowienia hipoteki w kwocie 19 zł

Podatek PCC w imieniu Urzędu Skarbowego pobiera notariusz.

?c=33966&m=1913020&a=387161&r=&t=html - Notariusz, akt notarialny i koszty notarialne

 

 
?c=29327&m=1555211&a=387161&r=&t=html - Notariusz, akt notarialny i koszty notarialneInni czytali także: Ranking biur nieruchomości

5/5 - (14 głos)
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *