planowanie ogrodu

Planowanie ogrodu: rozmiar i kształt

Spis treści

Planowanie ogrodu: rozmiar i kształt

Kiedy już jesteśmy po etapie wybrania stylu ogrodu, to najwyższy czas zacząć wprowadzać pewne stałe dane na papier.

Mając w ręce ołówek i kartkę kratkowaną lub milimetrowy papier może rozpocząć wymierzanie. Od czego należy zacząć? Odpowiedź brzmi – od domu. Trzeba wiedzieć, że większość domów zbudowanych jest na planie regularnym o kątach prostych 90 stopni. Powinniśmy wymierzyć budynek dookoła, od frontu do frontu, nanosząc wymiary i odległości otworów drzwiowych i okien. W ten sposób wykonamy dokładny obrys budynku.

Natomiast jeśli mieszkamy na starym budynku o nierównych narożnikach i z przylegającymi budynkami, na przykład gospodarczymi, to ułatwimy sobie zadanie oglądając szczegółowy plan posiadłości. Następnie powinniśmy starannie przeliczyć i przenieść nasze pomiary na papier w skali roboczej – zazwyczaj 1:100 lub 1:50 dla mniejszych ogrodów. Trzeba uwzględnić konieczność zagospodarowania strefy granicznej wokół zewnętrznego obrysu domu.

W tym momencie obmierzamy sam ogród.

Inni czytali także: Jak sprzedawać domy jednorodzinne? Sprzedaż inwestycji deweloperskiej

Wymierzamy linie lub rzędne pod kątem 90 stopni od budynku do granic zewnętrznej przestrzeni (działki). Trzeba pamiętać o tym, że jeżeli jest to konieczne, zaznaczamy linie rzędnych w terenie za pomocą sznurka, tak aby można było poruszać się wzdłuż nich i wyznaczyć kolejne linie, znowu pod kątem 90 stopni, do każdego charakterystycznego punktu wewnątrz wyznaczonej sznurkami odległości. Działamy wzdłuż obwodu siedziby, notując wszystkie kolejne pomiary. Trzeba też wiedzieć, że jeśli jakiś element w ogrodzie jest „ruchomy” i nie można go zlokalizować za pomocą układu współrzędnych, to należy wymierzyć odległość do niego z dwóch ściśle wyznaczonych punktów stałych. Można potem taki obiekt ulokować precyzyjnie na planie dzięki zastosowaniu metody zwanej triangulacją.

?c=33588&m=1821560&a=387161&r=&t=html - Planowanie ogrodu: rozmiar i kształt

Planowanie ogrodu – triangulacja

Triangulacja jest to technika pomiarowa, która pomaga określić pozycję elementów występujących w ogrodzie. Mierzenie rozpoczyna się do znalezienia dwóch stałych punktów, do których będą się odnosiły pozostałe – idealne są narożniki naszego domu. Obmierzamy dom, potem mierzymy odległość do każdego dużego obiektu w ogrodzie (na przykład rosnące drzewo) lub do każdej granicy działki, najpierw od jednego narożnika domu, następnie powtarzamy pomiary od drugiego rogu. Aby przenieść pomiar na plan, korzystamy z pomocy kompasu, zmniejszając wartości pomiaru w terenie zgodnie ze skalą naszego planu i wykreślamy dwie przecinające się osie. Wyjaśniając termin triangulacja, następnie mierzymy rozmiary i względne pozycje mniejszych elementów, łącznie z takimi szczegółami, jak obwód pni drzew i zasięg koron. Odnotowujemy każdą ścianę i murek wewnętrzny lub płoty, każdy stopień i pokrywę włazu. Musimy być bardzo dokładni. Mierzymy i nanosimy na plan każdą różnicę poziomu gruntu.

Planowanie ogrodu – badanie terenu

Inni czytali także: Biuro nieruchomości Warszawa – jak wybrać agencję nieruchomości?

Planowanie ogrodu – Najpierw oznaczamy pozycję najwyższego i najniższego punktu ogrodu.

Jeśli różnica poziomów jest istotnie duża, to być może będziemy potrzebowali pomocy doświadczonego geodety, który szybko wyznaczy położenie punktów kluczowych w ogrodzie względem punktu wyjścia lub punktu zerowego, z reguły progu domu. Przy mniejszych różnicach poziomu możemy sami dokonać pomiaru systemem określanym jako „ocena stopnia nachylenia na oko” (jest użyteczną techniką przy wymierzaniu prostego skłonu terenu. Potrzebujemy tyczki o długości dokładnie metra, prostej deski i poziomnicy. Przyciskamy jeden koniec deski do gruntu na szczycie skłonu. Następnie utrzymując poziomo deskę – dzięki użyciu poziomicy – wysuwamy tyczkę pod deskę. Spadek terenu wynosi 1 metr na długości od zakotwiczonego końca deski do miejsca ustawienia metrowej tyczki. Tę odległość mierzymy i notujemy. Jeśli nie możemy osiągnąć podnóża skłonu w jednym pomiarze, wtedy powtarzamy go jeszcze raz, przesuwając koniec naszej deski w miejsce oznaczone przez tyczkę. Dodajemy pomiary pionowe, następnie poziome, aby określić nachylenie).

Więc podsumowując, system ten jest generalnie prosty i dokładny, a jedynymi niezbędnymi akcesoriami są właśnie: metrowa tyczka, deska (łata) i poziomnica budowlana. Na planie musimy dokładnie oznaczyć kierunek północy, będzie on podstawą orientacji przy sporządzaniu projektu. Ponadto pamiętajmy o tym, że łatwo też zapomnieć o skali, w jakiej wykonujemy nasz plan, dlatego lepiej zanotować to gdzieś na dole kartki.

Zobacz nasze nieruchomości zagraniczne

5/5 - (1 głos)
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *