Podział mieszkania po rozwodzie

Podział mieszkania na dwa mniejsze

Spis treści

Sprawa może dotyczyć eksmałżonków, rodzeństwa, albo dzieci mieszkających z rodzicami lub teściami. Czasami też, mamy za duże jak na nasze potrzeby mieszkanie i chcemy jego część sprzedać lub wynająć. Jak wykonać podział mieszkania na dwa mniejsze?

Samodzielnym lokalem mieszkalnym, w rozumieniu ustawy o własności lokali, jest wydzielona trwałymi ścianami w obrębie budynku izba lub zespół izb przeznaczonych na stały pobyt ludzi, które wraz z pomieszczeniami pomocniczymi służą zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych.

Aby dokonać podziału lokalu mieszkalnego, muszą być spełnione warunki technicznie, a procedura musi być przeprowadzona zgodnie z prawem budowlanym. Ponadto sytuacja prawna nieruchomości musi być uregulowana.

Co musisz wiedzieć?

Podział mieszkania na dwa mniejsze jest możliwy tylko wtedy, gdy pozwala na to jego układ. Aby możliwe było stworzenie dwóch oddzielnych lokali, musi być możliwość stworzenia osobnych wejść z klatki schodowej. Układ funkcjonalny starych kamienic często pozwala na takie rozwiązanie, rzadziej można je zastosować w przypadku nowego budownictwa. Aby starać się podział mieszkania, należy uzyskać szereg zgód i pozwoleń.

Jak dokonać formalnie podziału mieszkania na dwa odrębne lokale?

Formalności dokonuje osoba, która ma interes prawny w uzyskaniu zaświadczeń i zgód. To osoba, która chce wydzielić nieruchomość lokalową z nieruchomości głównej i ustanowić na nieruchomości lokalowej odrębną własność.

W pierwszym kroku należy przygotować odpowiednią dokumentację techniczną. Należy wyrysować na rzucie kondygnacji (lub jeśli są pomieszczenia przynależne także na wyrysie operatu ewidencyjnego) lokal i wskazać propozycję podziału. Dokument powinien być sporządzony lub chociaż podpisany przez osobę z budowlanymi uprawnieniami, lub rzeczoznawcę.

Inni czytali także: Najemca nie płaci czynszu – co zrobić?

Najlepiej zacząć od zapytania o możliwość podziału mieszkania w administracji – w spółdzielni mieszkaniowej lub wspólnocie. Jeżeli odpowiedź będzie pozytywna, należy otrzymać ją na oficjalnym dokumencie. Ponadto wymagana jest zgoda pozostałych właścicieli lokali, wyrażona uchwałą. Jeżeli ta droga nie przyniesie oczekiwanych rozwiązań, sprawę można przekazać do sądu – co jak wiadomo jest długotrwałym procesem.

Jeżeli uda się uzyskać zgodę, kolejnym krokiem jest uzyskanie zaświadczenia o samodzielności – wydawanego przez starostę lub prezydenta miasta. Do tego wniosku należy dołączyć inne dokumenty, które zależą od konkretnej sytuacji lokalu, a także procedur wewnętrznych organów. Jeżeli niezbędne okaże się przeprowadzenie poważnych zmian budowlanych, należy posiadać pozwolenie na budowę lub tylko należy dokonać zgłoszenia.

Odrębna własność lokali przy podziale mieszkania na dwa

Przepisy ustawy o własności lokali stanowią, że odrębną własność lokalu można ustanowić w drodze umowy, a także jednostronnej czynności prawnej właściciela nieruchomości albo orzeczenia sądu znoszącego współwłasność. Umowa o ustanowieniu odrębnej własności lokalu powinna być dokonana w formie aktu notarialnego. Do powstania tej własności niezbędny jest wpis do
księgi wieczystej.

 

Oceń
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *