Prawa i obowiązki najemcy - wynajem mieszkań

Prawa najemcy – obowiązki najemcy

Spis treści

Prawa najemcy – Umowa najmu mieszkania jasno określa zasady wynajmu mieszkania. Porady dla najemcy mogą ograniczać się głównie do świadomego przestrzegania postanowień tejże umowy.

Jeżeli bowiem, zostaną w niej zawarte standardowe punkty, prawa najemcy są chronione, a obowiązki muszą być respektowane. Jakie konkretnie?

Najem polega na tym, że wynajmujący zobowiązuje się oddać lokal do używania najemcy, na czas oznaczony lub nieoznaczony, w zamian za wynagrodzenie w postaci czynszu płaconego przez najemcę.

Jakie są prawa i obowiązki najemcy?

Prawa najemcy

Inni czytali także: Czy częste wizyty tych samych gości to podnajem?

Po podpisaniu umowy najmu, a przed rzeczywistym wprowadzeniem najemca nabywa prawa, które mogą być istotne np. przy opóźnieniu w wydaniu lokalu. W tej sytuacji najemca może żądać naprawienia szkody wynikającej ze zwłoki. Może to być pewna suma pieniędzy, którą najemca przeznaczył na zamieszkanie w innym miejscu – na przykład w hotelu. Najemca może nawet odstąpić od umowy, ze wskazaniem przyczyny – zwłoki w oddaniu lokalu.

Kiedy dojdzie już do wprowadzenia się najemcy do lokalu mieszkalnego, jego najważniejszym prawem, jest prawo do korzystania z lokalu zgodne z jego przeznaczeniem. Co więcej, najemca ma prawo do ulepszania warunków lokalu, ale tylko za zgodą wynajmującego. Oddając lokal mieszkalny, jest zobowiązany do oddania mieszkania w stanie niezmienionym i niepogorszonym.

?c=28672&m=1735774&a=387161&r=&t=html - Prawa najemcy – obowiązki najemcy

W trakcie korzystania z lokalu może okazać się, że posiada on wady, które ograniczają możliwość swobodnego użytkowania. W takiej sytuacji najemca, może żądać obniżenia czynszu, aż do momentu usunięcia przez wynajmującego wad. Jeżeli wynajmujący wad nie usunie lub nie da się ich usunąć, po wyznaczonym terminie, najemca może wypowiedzieć umowę. Warunkiem jest, że najemca nie miał świadomości tych wad w chwili podpisywania umowy najmu.

Ponadto najemca ma prawo używać lokalu podobnie jak każdy normalny właściciel nieruchomości. To znaczy, że może zapraszać gości, organizować przyjęcia (o ile zachowanie gości nie łamie wewnętrznych regulaminów), posiadać zwierzęta (o ile nie ma tego zastrzeżenia w umowie). Może nawet podnajmować mieszkanie innym – oczywiście tylko za pisemną zgodą właściciela nieruchomości.

Inni czytali także: W co wyposażać mieszkania do wynajęcia

Porady najemcy – obowiązki

Najemca ma również obowiązki. Najważniejszym z nich jest obowiązek terminowego regulowania czynszu najmu oraz innych opłat ustalonych w umowie. Ponadto musi utrzymywać lokal i przynależne pomieszczenia we właściwym stanie technicznym i higieniczno-sanitarnym. Podczas bieżącej eksploatacji najemca jest zobowiązany do drobnych napraw na swój koszt. Jeżeli natomiast jakieś przedmioty czy urządzenia z jego winy uległy awarii, musi je naprawić także na swój koszt. Lokal mieszkalny musi oddać wynajmującemu w stanie niepogorszonym. W razie wystąpienia usterek najemca ma obowiązek poinformować o tym wynajmującego i udostępnić mu lokal na czas naprawy. Najemca ma obowiązek przestrzegać porządku domowego, który rozumie się jako zwyczaje uwzględniające potrzeby innych sąsiadów.

?c=19203&m=1798928&a=387161&r=&t=html - Prawa najemcy – obowiązki najemcy

Wynajem mieszkania – porady dla najemcy okazjonalnego

W przypadku umowy najmu okazjonalnego najemca, jest w nieco gorszej sytuacji. Musi spełnić więcej formalności już na początku – podczas podpisywania umowy. Musi stawić się u notariusza, aby złożyć oświadczenie o poddaniu się egzekucji, która jest zawierana w formie notarialnej. Musi jeszcze złożyć oświadczenie o wskazaniu lokalu zastępczego wraz ze zgodą na jego zamieszkanie jego właściciela. Umowa najmu okazjonalnego może być zawarta jedynie na czas oznaczony, maksymalnie 10 lat.

Inni czytali także: Biuro nieruchomości Warszawa – jak wybrać agencję nieruchomości?

Jeżeli wynajmujesz mieszkanie, porady dla najemcy w zakresie praw i obowiązków wynikają bezpośrednio z prawidłowo sporządzonej umowy. Jeżeli nie masz pewności czy umowa najmu zabezpiecza je w odpowiedni sposób, warto skorzystać z pomocy prawnika.

Wybrane oferty nieruchomości:

Dom na sprzedaż Warszawa Rembertów

Dom na sprzedaż Warszawa Wawer

Dom na sprzedaż Jabłonna

Dom na sprzedaż Zalesie Górne

Oceń
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *