protokół zdawczo odbiorczy mieszkania

„Protokół zdawczo-odbiorczy mieszkania – co do niego wpisać?”

Spis treści

Czym jest protokół zdawczo-odbiorczy mieszkania?

Ostatnim etapem przed przekazaniem kluczy do mieszkania, czy to wynajmowanego, czy sprzedanego, powinno być podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego. Protokół zdawczo-odbiorczy powinien być sporządzony zarówno po podpisaniu umowy najmu, jak i aktu notarialnego sprzedaży mieszkania. Jest to dokument, który zawiera informacje na temat rzeczywistego stanu przekazywanej nieruchomości. Na protokole podpisują się obie strony transakcji, czyli sprzedający i kupujący lub najemca i wynajmujący.

Protokół zdawczo-odbiorczy powinien opisywać faktyczny stan nieruchomości oraz stan liczników energii elektrycznej, gazu, wody oraz centralnego ogrzewania na dzień przekazania mieszkania. Rzetelnie i dokładnie wykonany protokół powinien zostać uzupełniony o dokumentację fotograficzną.
Protokół jest zabezpieczeniem dla każdej ze stron przed ewentualnymi roszczeniami czy nieporozumieniami.

Ważnym pytaniem jest, kiedy najlepiej spisać protokół zdawczo-odbiorczy?

Najlepiej zrobić to tuż przed samym przekazaniem kluczy do naszego, nowego mieszkania.

Co dokładnie powinien zawierać protokół zdawczo-odbiorczy?

1. Datę i miejsce podpisania.
2. Adres nieruchomości, której dotyczy protokół.
3. Dane stron, czyli Kupującego i Sprzedającego lub Najemcy i Wynajmującego.
4. Dane teleadresowe każdej ze stron, czyli numer telefonu, adres e-mail oraz adres do korespondencji.
5. Stany i numery liczników wody ciepłej i zimnej, centralnego ogrzewania, gazu oraz energii elektrycznej.
6. Kod do domofonu.
7. Informacje dotyczące przekazywanych kluczy – ilość kompletów kluczy z ich przeznaczeniem.
8. Wyposażenie mieszkania wraz z opisem stanu. Jest to ważne zwłaszcza w przypadku wynajmowanego mieszkania. Dokładny i szczegółowy opis stanu wyposażenia jest zabezpieczeniem dla najemcy przed nieuczciwym wynajmującym. Warto zwrócić uwagę również na stan instalacji – elektrycznej, gazowej, wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania oraz alarmowej.
9. Warto dołączyć do protokołu dokumentację fotograficzną. Zdjęcia mogą zostać wydrukowane lub przekazane na płycie CD bądź pamięci przenośnej. Należy pamiętać o wpisaniu tej informacji do protokołu.
10. Podpisy obu stron transakcji.

Protokół powinien zostać sporządzony w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

 

Protokol zdawczo odbiorczy mieszkania - "Protokół zdawczo-odbiorczy mieszkania - co do niego wpisać?"

 

Protokół zdawczo-odbiorczy sporządzany po sprzedaży mieszkania różni się trochę od protokołu sporządzonego po podpisaniu umowy najmu.

Protokół zdawczo-odbiorczy – wynajem mieszkania.

Należy pamiętać, że według Kodeksu Cywilnego po zakończeniu trwania umowy najmu Najemca ma obowiązek zwrócić Wynajmującemu mieszkanie w stanie niepogorszonym. Właśnie dlatego warto skrupulatnie podejść do sporządzenia protokołu.
Opis nieruchomości, jak i wyposażenia powinien być jak najbardziej szczegółowy.
Ważne dla Wynajmującego jest wymienienie wszystkich rzeczy znajdujących się w mieszkaniu, aby w przypadku zaginięcia któregoś z nich, móc obciążyć Najemcę kosztami. Z kolei Najemcę dokładnie sporządzony protokół uchroni przed pokrywaniem kosztów szkód, których nie spowodował. Warto pamiętać, że nawet w przypadku pustego mieszkania znajdują się w nim przedmioty, które warto opisać w protokole np. okna, podłogi, urządzenia sanitarne.

Należy również pamiętać, że w protokole warto opisać również pomieszczenia przynależące do mieszkania np. komórka lokatorska lub garaż.
Protokół powinien zostać sporządzony zarówno w dniu przekazania mieszkania Najemcy, jak i również w dniu zwrócenia mieszkania Wynajmującemu.

Protokół zdawczo-odbiorczy – sprzedaż mieszkania.

Samo podpisanie aktu notarialnego nie zabezpiecza dostatecznie interesów obu stron transakcji, ponieważ nie wymienia on całego wyposażenia mieszkania oraz jego stanu.
Dzięki prawidłowo sporządzonemu protokołowi możemy zapobiec ewentualnym pretensjom związanym z wykryciem usterek po przekazaniu kluczy oraz ułatwimy sobie proces rozliczenia z dostawcami mediów. Dodatkowo w przypadku sprzedaży mieszkania warto pobrać ze stron internetowych dostawców mediów odpowiednie formularze, które są niezbędne do przepisania liczników na nowego właściciela mieszkania. Poprawne spisanie stanu liczników jest niezbędne do rozliczenia poprzedniego właściciela mieszkania z dostawcą usług.
Nowy właściciel nieruchomości powinien poważnie rozważyć wymianę zamków. Będzie miał wtedy pewność, że tylko on dysponuje kluczami do nieruchomości.

Protokół zdawczo-odbiorczy jest już ostatnim etapem kupna lub wynajmu nieruchomości. Zazwyczaj towarzyszy mu ekscytacja przed otrzymaniem kluczy do nowego mieszkania. Warto jednak sporządzić ten dokument dokładnie i sumiennie na wypadek jakichkolwiek nieporozumień.

5/5 - (12 głos)
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *