brak przelewu po akcie notarialnym przenoszącym własność nieruchomości